slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kaprasův den 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 19. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve čtvrtek 20. února 2020 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

K aktivní i pasivní účasti je nutné se přihlásit – a to pomocí tohoto formuláře. Z kapacitních důvodů není registrace na místě možná.

Pro tradičně velký počet aktivních příspěvků otevíráme letos opět i posterovou sekci.

Přihlašovací formulář Program ke stažení zde

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 7. 2. 2020Platba po 7. 2. 2020
Aktivní účast00
Člen SLG200 Kč300 Kč
Nečlen SLG300 Kč400 Kč
Laboranti a středoškoláci100 Kč200 Kč

Seminář Ledviny a močové cesty plodu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abychom Vás jménem společnosti FETMED pozvali na seminář Ledviny a močové cesty plodu - screening, prevence, léčba a komplikace, který se koná 20. března 2020 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

V multidisciplinárním konceptu budou diskutovány aktualizace v diagnostice, prevenci, léčbě a možných komplikacích. Gynekologové, neonatologové, specialisté fetální medicíny a dětští radiologové, urologové a nefrologové společně zdůrazní důležitost spolupráce mezi různými obory.

Seklův večer

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN pořádá v roce 2020 tradiční Seklův večer - tentokrát na téma: Trendy lékařské biologie a genetiky.
Přednášky se konají dne 2. března 2020 od 18:00 v Lékařském domě v Praze. Více informací viz ublg.lf1.cuni.cz/sekluv-vecer-2020.

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření

Štítky:

Společností lékařské genetiky a genomiky bylo vydán nový Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření.

20. celostátní konference fetální medicíny

Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně Vás zvu na jubilejní 20. ročník celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí 17. ledna 2020 v Praze.

Protože se jedná o dvacátý, jubilejní ročník, dovolím si malý výlet do minulosti. První konference fetální medicíny se konala přesně před 20 lety a byla koncipována jako multidisciplinární, pro úzký okruh specialistů. Tehdy jsme zcela zaplnili nový konferenční sál firmy Zentiva a museli pro velký zájem promítat i do další místnosti vedle sálu.

Kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

Rádi bychom Vás pozvali na další běh kurzu Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi, který se bude konat 25. dubna 2020. Více informací s možností přihlášení na webu IPVZ.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje Cenu o nejlepší publikaci Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP za rok 2019.

Podmínky soutěže:

Kaprasův den – první oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom oznámili, že nadcházející ročník Kaprasova dne se bude konat dne 20. února 2020. Oproti nepsané zvyklosti se tentokrát jedná o čtvrtek. Místem konání bude opět Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha 2. Registrace k aktivní i pasivní účasti bude otevřena začátkem prosince 2019 na těchto stránkách.

Za organizátory:

MUDr. Vladimír Gregor
OLG Thomayerova nemocnice
vladimir.gregor@ftn.cz

Dodatkový protokol o genetickém testování

Česká republika podepsala dne 24. 10. 2017 Dodatkový protokol o genetickém testování pro zdravotní účely sjednaný k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Dodatkový protokol vstoupil v platnost 1. září 2019.

2. výzva pro zapojení do ERN

Štítky:

Dne 30. září 2019 byla uveřejněna druhá výzva pro poskytovatele zdravotních služeb k podání žádostí o zapojení do jednotlivých Evropských referenčních sítí (ERN) pro vzácná onemocnění. Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.